Karta członkowska

Karta członkowska: 15zł

Cennik zajęć dla dzieci

Wejście jednorazowe: 25zł

Karnet 4 wejścia: 80zł

Karnet 8 wejść: 140zł