Karta członkowska

Karta członkowska: 15zł

Cennik zajęć dla dzieci

Wejście jednorazowe: 30zł

Karnet 4 wejścia: 100zł

Karnet 8 wejść: 160zł