Karta członkowska

Karta członkowska: 15zł

Cennik zajęć dla dzieci

Wejście jednorazowe: 35zł

Karnet 4 wejścia: 120zł

Karnet 8 wejść: 180zł